تاریخ ایران از آغاز تا کنون

تاریخ ایران را اصولا به دو بخش کلی قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم می کنند.

 

 آشنایی با تاریخ ایران

هنگامی که سخن از تاریخ ایران می‌رود، باید به این نکته توجه داشت که آیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است که از آغاز تاریخ تا کنون در مرزهای سیاسی ایران امروزی زیسته‌اند یا تاریخ اقوام و مردمانی است که خود را به نحوی از انحاء ایرانی می‌خوانده‌اند و در جغرافیایی که دربرگیرندهٔ ایران امروز و سرزمین‌هایی که از دیدگاه تاریخی بخشی از ایران بزرگ (ایرانشهر) بوده‌است زیسته‌اند. گاه تاریخ ایران را از ورود آریایی‌ ها که نام ایران نیز از ایشان گرفته شده‌است، به فلات ایران آغاز می‌کنند. ولی این به این معنی نیست که فلات ایران تا پیش از ورود آریایی ها خالی از سکنه یا تمدن بوده‌است. پیش از ورود آریاییان به فلات ایران تمدنهای بسیار کهنی در این محل شکفته و پژمرده شده بودند و تعدادی نیز هنوز شکوفا بودند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

نمونه سوالات شش درس اول مطالعات نهم

دانلود در ادامه مطلب
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

نمونه سوال مطالعات اجتمایی هفتم نوبت اول

دانلود در ادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

علل سقوط نظام شاهنشاهی

عده ای از عوامل درباری بعد از فرار از کشور دست به قلم بردند و جهت تطهیر خود یا دیگران شروع به نوشتن خاطرات خود کردند . با بررسی این خاطرات و توجه به محتوای آنها نکاتی وجود دارد که توجه هر خواننده و نویسنده ای را به خود جلب می کند از جمله این نکات دست گذاشتن روی نشانه های انحطاط حکومت می باشد که در زیر نوشته های خود عوامل درباری را درباره این مسئله بیان می کنیم .


پهلوی

 1– بی اعتمادی مردم به حکومت : نشانه های انحطاط از اواسط دهه 50 شمسی به چشم می خورد و حتی نزدیکان به دربار آن را احساس می کردند . مینو صمیمی از جمله این در باریان بود :

« تقریباً هر روز به قضایایی بر می خوردم که از گسستگی بیش از پیش مردم و رژیم حکایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود که بعضی افراد بی باکانه ، درحضور دیگران از رژیم بد می گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیر اخلاقی خانواده شاه می پرداختند .

ازمشاهده نفرت روز افزون مردم نسبت به رژیم شاه – چه در افراد عادی مثل نانوا و سبزی فروش و مستخدم و کارگر ، و چه در دانشجویان و اساتید دانشگاه چنان حالم دگرگون می شد که از خدمت در دفتر مخصوص ملکه احساس گناه می کردم ... » (1)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

نکاتی در مورد تولید محتوای الکترونیکی

نکاتی در مورد تولید محتوای الکترونیکی۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

نقشه ایران و گستره حکومتی سلسله‌های مختلف

نقشه ایران و گستره حکومتی سلسله‌های مختلف از هخامنشیان تا جمهوری اسلامی. در این نقشه حکومت‌های محلی ذکر نشده‌اند. همچنین هنگامی که سرزمین کنونی ایران بخشی از یک امپراتوری خارجی بوده در این نقشه ثبت نشده‌است. به عنوان مثال وقتی ایران زیر حکومت سلوکیان، خلافت اسلامی و مغول بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

اندیشه های ناب


* امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر:
ای مالک: اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی..

.

* از شیخ بهایی پرسیدند:
سخت می گذرد ، چه باید کرد؟
گفت: خود پاسخ گفتی ، سخت می گذرد ، سخت که نمی ماند!
پس خدا را شکر که می گذرد و نمی ماند...

 


معلم می دانست فاصله ها چه به روزمان می آورند که به خط فاصله می گفت: خط- تیره-----------------------------------------------------------------------------

******************************************************
دلگیر نشو از آدم ها...
نیش زدن طبیعتشان است...
سالهاست که به هوای بارانی می گویند...خراب

 

    

                                                                                                                                                                                         بهادری نژاد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا سرگلزائی

جنگ های مهم و تاریخی ایران وایرانیان

۱    جنگ های کوروش آریایی جهت بست قلمرو هخامنشیان

۲    جنگ بابل نبرد کوروش آریایی و نیونید پادشاه بابل

۳    جنگ سارد نبرد کوروش آریایی با کرزوس

۴    نبرد کوروش آریایی با ماساژتها و کشته شدن کوروش آریایی

۵    جنگ پلوزیوم نبرد کمبوجیه ( کامبیز ) با مصریان

۶    جنگ ملیت نبرد داریوش بزرگ با یونان و آتن

۷    جنگ مدی نبرد داریوش اول با یونانیان

۸    جنگ ماراتن نبرد داریوش اول با یونانیان

۹    جنگ ترموبیل نبرد خشایارشا با انتیها

۱۰    جنگ آرت میزیوم نبرد خشایارشا با یونانیان

۱۱    جنگ سالامین نبرد خشایارشا با یونانیان

۱۲    جنگ میکال نبرد خشایارشا با یونانیان

۱۳    جنگ پلاته نبرد مردونیه سردار سپاه خشایارشا با یونانیان

۱۴    جنگ گرانیک اولین نبرد داریوش سوم با اسکندر مقدونی

۱۵    جنگ ایسوس دومین جنگ داریوش سوم با اسکندر مقدونی

۱۶    جنگ گوگامال آخرین نبرد داریوش سوم و اسکندر مقدونی

۱۷    جنگ گاوگاملا دفاع مردانه ژنرال آریو برزن در مقابل سپاه اسکندر

۱۸    جنگ حران نبرد سورنا سردار اشکانی با رومیان

۱۹    جنگ کاره نبرد ارد پادشاه اشکانی با کراسوس سردار رومی

۲۰    چنگ آنتوانت نبرد فرهاد چهارم با رومیان

۲۱    جنگ تراژان نبرد خسرو اشکانی با رومیان

۲۲    جنگ سورس نبرد ارشیر اول با رومیان

۲۳    جنگ هرمزدگان نبرد ارشیر بابکان و اردوان پنجم سقوط سلسله اشکانیان

۲۴    جنگ های اردشیر بابکان جهت بست قلمرو ساسانیان

۲۵    جنگ شاپور اول ساسانی با والرین امپراطور روم

۲۶    جنگ بلخ و استفاده ژنرال بهرام چوبین از نوعی موشک علیه خاقان بلخ

۲۷    جنگ شاپور سوم ساسانی معروف به ذوالاکتاف با اعراب

۲۸    جنگ شاپور سوم ساسانی و انتقام از اسکندر مقدونی

۲۹    جنگ هراکلیوس نبرد خسرو پرویز با رومیان

۳۰    جنگ قسطنطنیه نبرد خسرو پرویز با رومیان

۳۱    جنگ پل ( جسر ) اولین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۲    جنگ زنجیر اولین جنگ اعراب با یزدگرد سوم پادشاه ساسانی

۳۳    جنگ اولیس دومین جنگ اعراب با یزدگرد سوم پادشاه ساسانی

۳۴    جنگ یوایب سومین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۵    جنگ قادسیه چهارمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۶    جنگ مدائن پنجمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۷    جنگ نهاوند آخرین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۸    جنگ زاب نبرد ابومسلم خراسانی و شکست امویان

۳۹    حمله مغولان به ایران و نبرد جلال الدین خوارزمشاه با چنگیزخان

۴۰    حمله تیمور گورکانی به ایران

۴۱    جنگ اورمیه نبرد شاه عباس صفوی با عثمانی

۴۲    جنگ چالدران نبرد شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم عثمانی

۴۳    جنگ مورچه خورت نبرد نادرشاه افشار با اشرف افغان

۴۴    جنگ کرنال نبرد نادر شاه افشار برای تصرف هندوستان

۴۵    جنگ دهلی نبرد نادر شاه افشار برای تصرف هندوستان

۴۶    جنگ تفلیس اولین نبرد فتحعلیشاه قاجار با روسیه

۴۷    جنگ اچمازین دومین نبردعباس میرزا با روسیه

۴۸    جنگ شوشی سومین نبرد عباس میرزا با روسیه

۴۹    جنگ اصلان دوز چهارمین نبرد عباس میرزا با روسیه

۵۰    جنگ گنجه پنجمین نبرد عباس میرزا با روسیه

۵۱    جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین

۵۲    جنگ ایران - عراق و نبرد دلاورانه فرزندان ایران....                                                                                        بهادری نژاد 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علیرضا سرگلزائی

طرح درس سرکار خانم دوروهی بر اساس برنامه درسی ملی

.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
S.H

سرگذشت وتاریخچه ی پول

انسان‌های اولیه که دسته جمعی می‌زیستند، نیازی به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل مبادله‌ی کالا به کالا رواج یافت. مبادله‌ی کالا به دلایلی با مشکلاتی همراه بود. برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گران‌بها و سبک وزن، از جمله طلا، نقره و مس رو آورند. 
یک تومانی دوره ناصر الدین شاه قاجار معادل 2.300.000ریال امروز
در بیشتر کشورهای شرقی و آسیایی، فلزی که در مبادله‌ی کالا از آن استفاده می‌شد، حلقه‌ای شکل بود. و در سه هزار سال پیش از میلاد از آن استفاده می‌کردند که می‌توان آن را قدیم‌ترین وسیله‌ی مبادله، پیش از اختراع سکه، دانست. در کاوش‌های شوش حلقه‌هایی از ویرانه‌های معابد، از دوهزار سال قبل از میلاد، به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک وزن و کم حجم و گران‌بها، که معاملات را سهل و ممکن می‌ساخت، مورد قبول عامه قرار گرفت.
بدین ترتیب مرحله‌ی پیدایش پول آغاز شد....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
بهادری نژاد