سوالات متن درس به درس مطالعات

پایه هفتــــــــــــــم با پاســـــــــــــخ 

 

قسمت اول


سوالات درس 1                              

 

1-    خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است  منظور از این حقوق چیست ؟

منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش ، شایستگی

داشتن آنها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی٭ می شوند

 

2-    چند مورد از حقوقی را که انسانها از آن برخوردارند را بنویسید؟

برای مثال همۀ انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آنها است

آنها حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند برای تأمین نیازهای خود کار

 وتلاش کنند،

ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند

انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند 

زیراخداوند آنها راآزاد آفریده است.

 


3-    آیا کسی می تواند به تنهایی زندگی کند؟چرا ؟

ما در محله یا شهر و روستا برای رفع نیاز های مادی و معنوی٭ خود از دیگرانکمک

می گیریم ما از ابتدای تولد با مادر و پدر و برادر و خواهر و خویشان ارتباطبرقرار می کنیم سپس به مدرسه می رویم و آنجا نیز هر روز با معلمان وهمکلاسی هایمان ارتباط داریم.

 وقتی بزرگ تر می شویم، ازدواج می کنیم،صاحب فرزند می شویم، 

با همسر و فرزندان زندگی می کنیم .

 

4-    در چه صورت افراد حقوقی بر مبنای قوانین یک کشورمی توانند داشته باشند.

در صورتی که تبعهٔ آن کشور باشند.

 

5-    نمونه هایی از حقوق خود در خانه را بنویسید

هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی وشناسنامه داشته باشد.

فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند.

همه حق دارند با سواد شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند.

همۀ افراد حق دارند غذا، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.

هیچ کس حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او صدمه بزند.

 

6-    نمونه هایی از حقوق خود در مدرسه را بنویسید

هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به او به اندازۀ سایردانش آموزان توجّه کنندو

 مسئولان یا معلمان مدرسه در این باره تبعیضی بین او و دیگران قائل نشوند

هردانش آموزی حق دارد نظرش را دربارۀ مشکلات درسی یاروش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و محترمانه بیان کند

هیچکس نباید در مدرسه مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار بگیرد

 

7-    نمونه هایی از حقوق خود در محیط زندگی و کشور  را بنویسید

هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.

هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.

همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

 

سوالات درس 2                                      

1-    حقوق متقابل   چیست؟

حقوقی است که ما در روابطی که با  دیگران برقرار می کنیم دارای   آن حقوق می شویم.

 

2-    چرا حقو  مسئولیت به منزلهٔ دو کفه ترازو هستند که بایدتعادل آنها 

حفظ شود با مثال توضیح دهید. 

 برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراک و پوشاک مناسب بهره مند شوند و این امر برای پدر و مادر مسئولیت وتکلیفی ایجاد می کند  تااز کودکان مراقبت کنند و تلاش کنند تا وسایل زندگی آنها را مهیا کنند.

از طرف دیگر آنها نیز با این کارها برگردن

فرزندان خود حق می یابند و فرزندان نیز وظیفه و مسئولیت دارند که به والدین  خوداحترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند.

پس همان طور که ما حقوقی داریم، مسئول هم هستیم.

 

3-    مسئولیت یعنی چه ؟ مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریمو انتظار

 می رود آنها را انجام دهیم.

وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند  او فردمسئولی است.

 

4-    آیا ممکن است کسی مسئولیتی نداشته باشد ؟

افراد در نقش های مختلف، مسئولیت های مختلف دارند. اگر چه ممکن است بعضی افراد مسئولیت های بیشتر یا مهم تری داشته باشند اما هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.

 

5-    من در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستم؟

من در نزد خداوند مسئول هستم.

من نسبت به خودم مسئول هستم.

من نسبت به دیگران مسئول هستم.

من نسبت به محیط زندگی خود و عالم آفرینش مسئول هستم.

 

6-    شما نسبت به اعضای خانواده چه مسئولیتی دارید؟

-         من در کار های خانه با پدر و مادرم همکاری می کنم

-. وظایف شخصی خودم را بردوش دیگران نمی گذارم.

- از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت هایشان گوش می دهم؛

چون آنها خوشبختی مرا می خواهند.

-         من به خواهران و برادرانم کمک و از آنها مراقبت می نمایم.

-         می دانم باید به اعضای خانواده ام احترام بگذارم

-          و هرگز نباید با پدر و مادر با تندی و گستاخی صحبت کنم.

-         از هر تصمیم یا کاری که باعث ناراحتی آنها می شود خودداری می کنم.

 

7-    شما نسبت به معلمان وهمکلاسی های خود چه مسئولیتی دارید؟

-         مقررات و نظم کلاس و مدرسه را رعایت می کنم.

-         در مدرسه همه تلاش می کنند تا من بیاموزم و پیشرفت کنم

.-  با معلمان و دیگر مسئولان مدرسه با ادب و احترام برخورد می کنم.

-         به توصیه های معلم گوش می کنم و سعی می کنم درس ها را خوب یادبگیرم

-          و تکالیفم را به موقع انجام دهم. با هم کلاسی هایم مهربان هستم و به  آنهاکمک می کنم.

-         از اموال عمومی مدرسه که متعلق به همه است محافظت می کنم.

 

8-    شما نسبت به اعضای جامعه  چه مسئولیتی دارید؟

-         در محل زندگی ام طوری رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند.

-         برای حفظ امنیت با اهالی محل و مسئولان همکاری می کنم.

-         من در برابر خون شهیدانی که برای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن جاندادند

مسئول هستم .

-         من وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاشکنم.

-         وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن دفاع کنم.

-         من علاوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان )امت اسلامی ( مسئولهستم.

 

9-    مسئولیت شما نسبت به محیط زندگی خود چیست؟

-         بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم؛

-         به محیط زیست آسیب نرسانم

-          نظم طبیعت را برهم نزنم.

  

10-  ما نسبت به خودمان چه مسئولیتی داریم؟

من با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها یا مواد مضر، رعایت بهداشت ونظافت،  خوابکافی و ورزش از بدنم مراقبت می کنم

. من از بدن خودم در مقابل موقعیت های خطرناک مثل ترقه بازی، عبور از خیابان و جاده با بی احتیاطی و نظایر آن محافظت می کنم.

من باید تلاش کنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را شکوفا کنم.

من تلاش می کنم با زبانم دروغ نگویم یا غیبت نکنم. با دست و پایم کار خطا یا گناه انجام ندهم و مراقب اعمال و رفتار خود باشم.

11-  مانسبتبهخداوندکه از اعمال و رفتار ما و از آنچه در قلب و فکر 

مامی گذرد آگاه است چه مسئولیت و وظایفی داریم؟  

-         وظیفهٔ من این است که خداوند را عبادت کنم، شکرگزار نعمت هایش باشم

-         از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی من است پیروی کنم.

-         از نعمت ها استفاده صحیح می کنم

-         قدر نعمت ها را می دانم و آنها را هدر نمی دهم

 

سوالات درس 3                                            

 

1-    چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم؟

    با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت بهیکدیگر حقوقی    پیدا می کنیم.

 

2-    آیا ما می توانیم دراستفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم ؟

هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکهتا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که 

مغایر٭ قانون نباشد. برای مثال نمی توانیمدر استفاده از حقوق

خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب

 خسارت وزیان دیگران شویم.

 

3-    مهمترین علت بوجود آمدن مقررات وقوانین در جامعه چیست؟

برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

 

4-    به طورکلی قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است؟

الف- حفظ حقوق افراد     ب-  برقراری نظم و امنیت

 

5-    عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی می شود؟

 علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود

 

سوالات  درس 4                                                     

 

1-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید.

 

 گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است

. برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود.

 

گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی میکنند؛

 برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند.

 

هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، 

نام«قانون » به خود می گیرد؛

 برای مثال، ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای از آن تخلّف کند جریمه می شود.

همچنین، هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت و مدرک پزشکی 

به درمان مردمبپردازد و این یک قانون مصوّب است و اگر کسی از آن سرپیچی کند 

مجازات میشود.

 

2- مهمترین قانون هر کشور چیست ؟ قانون اساسی

 

3- کدام قانون   مادر  همه ی قانون ها است وسایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شود ؟

قانون اساسی

 

4- در قانون اساسی  هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟

مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم

 

5-  پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟

مجلس خبرگان

6-پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد ؟

بر اساس اهداف انقلاب

7-قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأگیری) گذاشته شد ونظر مردم درباره ی آن چه بود؟

در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی٭ گذاشته شد و مردم به 

آن رأیمثبت یا آری دادند

 

8-قانون اساسی چند اصل دارد؟  177  اصل

 

9-وظیفه قوه مقننه چیست ؟

قوهٔ مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهدهدارد

 

10-قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟

الف- مجلس شورای اسلامی  ب- شورای نگهبان

 

11-نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟

آنها برای یک دورهٔ چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب میشوند

 

12-رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟

نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند.

 

13-شورای نگهبان شامل چند نفر است؟

این شورا مرکب از 12 نفر است. 6 نفر فقیه٭ که از سوی رهبر جمهوری اسلامیانتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان 

که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی میشوند.

 

14-شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟

 

الف( این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و 

اصول واحکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی

 و اصول واحکام دین مغایرت٭

داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود.

 

ب( این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت می کند و پس از بررسی و 

تأییدصلاحیت نامزد های٭ انتخابات به آنها اجازهٔ انتخاب شدن می دهد

 

15-نمایندگان مجلس (قانون گذاران) با توجه به چه چیزی قانون وضع می کنند ؟

قانونگذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترینقوانین را وضع٭ کنند.

 

16- چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود ؟ به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون

 

سوالات درس 5                                            

 

1-    مردم ایران در چه مواردی روحیه همدلی و همدردی خود را نشان داده اند؟

مردم کشور ما در حوادث مختلف مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، زلزلهٔ بم، زلزلهٔ آذربایجانو سیل استان گلستان نشان دادند که روحیّهٔ همدلی و همدردی بسیار خوبی دارند.

 

2-    همدلی یعنی چه ؟

همدلی یعنی اینکه خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم و احساس و شرایط او رادرک کنیم.

3-    همدردی یعنی چه؟

همدردی یعنی پس از درک احساسِ فرِد حادثه دیده به کمک او بشتابیم.

 

4-    آیا ما فقط در حوادث بزرگ با دیگران همدلی می کنیم ؟چرا مثال بزنید.

خداوند همدلی و انسان دوستی را در سرشت ما انسان ها قرار داده است. البته لازم نیست کهحتماً حوادث بزرگی پیش بیاید. گاهی ممکن است در همسایگی ما، خانواد ه ای دچار یک حادثهبشود و نتواند هزینه های زندگی خود را تأمین کند. گاه ممکن است همکلاسی ما در اثر یکحادثه یا بیماری ناتوانی جسمی پیدا کند

 

5-    آیا ما فقط نسبت به مردم کشور خود همدلی وهمدردی می کنیم ؟ چرا مثال بزنید.

ما در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود نمی شتابیم، بلکه نسبت به همهٔ انسان هایمظلوم و آسیب دیده در هر جای جهان باشند احساس مسئولیت می کنیم.برای مثال هر روزهشاهد هستیم که مردم فلسطین اشغالی در اثر حملات ناجوانمردانهٔ رژیم اشغالگر قدس، زخمیمی شوند و یا به شهادت می رسند یا در خبرها می شنویم مردم یک کشور افریقایی در اثرخشک سالی و گرسنگی در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند و عده ای از آنها می میرند. باشنیدن این خبرهامی گوییم: ای کاش آنجا بودیم و به انسان های خسار تدیده و مظلوم، کمکمی کردیم.

 

6-    با تغییر شکل همدلی وهمدردی در جامعه ی امروز کدام مؤسسات این وظایف را بر عهده دارند؟

برای مثال، وقتی در یک منطقه زلزله رخ می دهد ممکن است مؤسسات مختلف مانند، جمعیتهلال احمر، سازمان آتش نشانی، اورژانس، نیروی انتظامی و… به یاری مردم بشتابند وهریک وظیفهٔ خاصی را انجام دهند

 

7-    جمعیت هلال احمر چگونه سازمانی است ؟ و چه خدماتی ارائه می دهد؟

جمعیت هلال احمر یکی از مؤسساتی است که در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ ها بهکمک مردم می شتابد. امدادگران٭ جمعیت هلال احمر در هنگام وقوع حوادث، به مجروحینکم کهای اولیه٭ م یرسانند و آنها را به بیمارستان منتقل م یکنند. هلال احمر برای آسی بدیدگانسیل یا زلزله و جنگ، چادر های اسکان موقت برپا می کند و کم کهای مردمی مثل غذا،پوشاک، چادر اسکان و دارو را جمع آوری و به آنها می رساند

 

8-    جمعیت هلال احمر در شرایط عادی در چه زمینه ای فعالیت می کند؟

برای صلح و دوستی و همچنین حفظ محیط زیست تلاش می کند

 

9-    سازمان جوانان هلال احمر چه سازمانی است؟

جمعیت هلال احمر بخشی به نام سازمان جوانان هلال احمر دارد. دانش آموزان یا دانشجویانی کهبه طور داوطلب عضو این سازمان می شوند، برای همکاری با هلال احمر آموزش می بینند

 

سوالات درس 6                                  

 

1-    به چه کسی بیمه شونده وبه چه کسی بیمه گر می گویند؟

شما «بیمه شونده » هستید و مؤسس های که شما را بیمه کرده است، «بیمه گر » نامیده م یشود

 

2-    چرا افراد جان یا مال خود را بیمه می کنند؟

برای هر فرد ممکن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار یا باز نشسته شود. همچنین ممکن استدر اثر حوادثی چون تصادف، آتش سوزی و...جان و مال افراد به خطر بیفتد

3-    اگر  کسی جان یا مال خود را بیمه نکرده باشد با چه مشکلی ممکن است روبرو شود؟

زیرا ممکن است یک فرد بتواند خسارت های کوچک را جبران کند؛ اما آیا در مورد خسار تهای بزرگ، چنینامکانی برای همه وجود دارد؟

 

4-    چرا مؤسسه بیمه بوجود آمده است؟

مؤسسهٔ بیمه، برای جبران زیا نهای مالی و جانی به وجود آمده است

 

5-    بیمه چیست؟

بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده )بیمه گذار( است

 

6-    مؤسسه بیمه گر چه تعهدی به بیمه شونده می دهد؟

مؤسسه بیمه گر، تعهد می کند در قبال دریافت حقّ بیمه٭ از بیمه شونده، خسار تهای ناشی از حوادث معینی را جبرانکند

 

7-    در کشور ما مؤسسات مختلف بیمه زیر نظر کدام نهاد فعالیت می کنند؟

در کشور ما، مؤسسات مختلفی برای بیمه به وجود آمده است که همهٔ آنها زیر نظر «بیمه مرکزی » فعّالیّت می کنند

 

8-    انواع بیمه طبق قانون چند نوع است؟

بعضی از بیم هها اجباری هستند؛ یعنی طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام دهند. بعضی دیگر  ازبیمه هااختیاری هستند و افراد، داوطلب م یشوند که برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند

 

9-    بیمه از نظر خدماتی که بیمه شدگان ارائه می کند چند نوع است؟

بیمهٔ بهداشت و درمان، بیمهٔ بیکاری، بیمهٔ عمر، بیمهٔ از کارافتادگی، بیمهٔ روستاییان، بیمهٔ بدنه اتومبیل، بیمهٔ سرنشینخودرو، بیمهٔ آتش سوزی، بیمهٔ منازل مسکونی و…

 

10-نظر قانون درباره بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟

طبق قانون، همهٔ دارندگان وسایل نقلیهٔ موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادفبیمه کنند تا در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کم کهای بیمه استفاده کنند

 

11-نظر قانون درباره بیمه کارگران و کارمندان چیست؟

بر طبق قانون، کلیهٔ سازما نها، صاحبان بنگا هها، شرک تها و کارفرمایان، وظیفه دارند همهٔ کارمندان و کارگران خود رادر مقابل حوادث ناشی از کار، بیمه کنند

 

12-    امام علی (علیه السلام) پس از اطلاع از وضعیت پیرمرد مسیحی که توانایی کار کردن را از دست داده بود چه اقدامی انجام داد؟

فرمود : برعهدۀ حکومت و اجتماع است که تا زنده است او را سرپرستی کند و از بیت المال به او

مستمری  بدهد