هدف از ایجاد وبلاگ کمک به ارتقا سطح علمی همکاران عزیز و کمک در امر تدریس درس مطالعات اجتماعی می باشد .

باشد که با کمک و همیاری دوستان عزیز از لحاظ علمی شاهد رشد روز افزون وبلاگ حاضر باشیم